Het samengestelde gezin


Centraal bureau van statistiek:

Het aantal stiefgezinnen is in Nederland ongeveer 184 duizend.
Je bent dus niet de enige met een samengesteld gezin.
Toch is er over dit onderwerp niet veel te vinden terwijl de behoefte aan deskundigheid groot is.

Je wilt het graag goed doen. Een gezellig gezin creëren, waar iedereen op zijn of haar gemak is.
Soms gaat het vanzelf, maar soms niet. Dan kan er behoefte zijn om eens met iemand te praten, de stress weg te krijgen en de balans te vinden.

Bij Praktijk den Horder worden inzichten gecreëerd en wordt er samen gewerkt aan verbinding met jezelf, met je partner en met je (samengestelde) gezin.
Door inzet van Systemisch werk, coaching én ervaringsdeskundigheid worden nieuwe inzichten verkregen.


Evenwicht voor jou en voor het samengestelde gezin.